07. Thiết lập menu bảng tính

MINI.MIS là một phần mềm hỗ trợ lập ngân sách và quản lý tài chính cá nhân trên nền tảng Microsoft Excel.

Một trong những tính năng đáng chú ý của MINI.MIS là chức năng thiết lập danh mục sheet.

Đây là một chức năng giúp người dùng có thể tổ chức các sheet trong file Excel một cách trực quan và dễ dàng tìm kiếm.

Người dùng có thể khai báo danh sách các sheet cần hiển thị trong menu và diễn giải nội dung của từng sheet, cũng như nhóm các sheet theo chủ đề để dễ dàng di chuyển giữa các sheet.

Với chức năng này, người dùng có thể tạo ra một danh mục sheet có cấu trúc rõ ràng, hiển thị đầy đủ thông tin về nội dung các sheet trong file Excel, đồng thời giúp người dùng tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin và dễ dàng di chuyển giữa các sheet.

Chức năng thiết lập danh mục sheet của MINI.MIS là một trong những tính năng hữu ích giúp người dùng tối ưu hóa quá trình làm việc trên Microsoft Excel.
 

Trong phiên bản nâng cấp, chức năng Vertical Sheet Menu đã được bổ sung thêm tính năng mô tả nội dung sheet, danh mục sheet được tự động đồng bộ khi thêm mới, sửa xóa sheet. Việc nâng cấp này giúp cho chức năng Sheet Menu này thực sự thay thế cho tính năng này của Excel truyền thống do có tính năng vượt trội và hữu ích