Tin tức sự kiện

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Cuối cùng thì sản phẩm phần mềm truy vấn dữ liệu MINI.MIS cũng đã có ... giấy khai sinh.

Cuối cùng thì sản phẩm phần mềm truy vấn dữ liệu MINI.MIS cũng đã có ... giấy khai sinh.

Từ năm 2016, khi sản phẩm bắt đầu được phôi thai đến nay mỗi năm đều có những nâng cấp đáng kể. Sự thay đổi đến không từ thiết kế trước đó mà đến từ sự trải nghiệm thực tế trong công việc tài chính và kế toán quản trị. Điều này tạo nên sự khác biệt lớn với hầu hết với các sản phẩm tương tự khác do xuất phát từ thực tế và chứa đựng tư duy của người làm tài chính, để đáp ứng yêu cầu của người làm tài chính kế toán trong đó: