Sử dụng ngôn ngữ SQL

Ngôn ngữ SQL là từ viết tắt trong tiếng Anh là Structured Query Language, SQL là một ngôn ngữ truy vấn (trích lọc) dữ liệu mang tính cấu trúc giúp lấy dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu (có thể là một bảng tính Excel, hoặc CSDL của các phần mềm kế toán, nhân sự, ngân hàng,..) từ đó phục vụ cho nhu cầu phân tích (lập các loại báo cáo) theo mục đích của người sử dụng.

Giá trị và sức mạnh của ngôn ngữ SQL trên bảng tính Excel là vô cùng to lớn. Tuy Excel vẫn cho phép khai thác các câu lệnh trong SQL, nhưng khá khó sử dụng hoặc để có thể khai thác được ngôn ngữ SQL này đòi hỏi người sử dụng phải nắm được kỹ thuật lập trình. Nhưng hầu hết những người làm nghiệp vụ đều không hề biết về lập trình. Nếu đánh đổi bằng việc phải học thêm để thực hiện các công việc hiện tại người sử dụng sẽ phải đánh đổi bằng rất nhiều chi phí thời gian, công sức và nếu có học được kỹ thuật lập trình thì việc việc lập các báo cáo cũng khá phức tạp, chỉnh sửa mỗi báo cáo sẽ chiếm rất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót.

Thực sự, SQL rất đơn giản. Bạn chỉ cần 2 ngày để học và thực hành những mệnh đề SQL quan trọng nhất và tính năng truy vấn đặc biệtcủa MINI.MIS, bạn sẽ khai thác được các giá trị và sức mạnh của SQL kết hợp với bảng tính Excel.

Tìm hiểu và học chi tiết ngôn ngữ truy vấn SQL tại đây