Tin tức sự kiện

Tính năng truy vấn dữ liệu từ Cloud

Tính năng mới hữu ích để tổng kết dữ liệu làm việc chung trong phiên bản MINIMIS 2021 sắp ra mắt, cụ thể là khả năng truy vấn dữ liệu qua cloud. Không chỉ còn giới hạn trong máy tính cá nhân hoặc ổ đĩa mạng nội bộ nữa. Chỉ cần chia sẻ đường link tập tin được tạo ra bằng Dropbox, Google Drive, OneDrive hay SharePoint là có thể truy vấn bằng SQL.

Tính năng mới hữu ích để tổng kết dữ liệu làm việc chung trong phiên bản MINIMIS 2021 sắp ra mắt, cụ thể là khả năng truy vấn dữ liệu qua cloud. Không chỉ còn giới hạn trong máy tính cá nhân hoặc ổ đĩa mạng nội bộ nữa. Chỉ cần chia sẻ đường link tập tin được tạo ra bằng Dropbox, Google Drive, OneDrive hay SharePoint là có thể truy vấn bằng SQL.