2 phương pháp truy vấn

ADMIN PAGE MANAGER Trang chủXem websiteXin chào:admin[Thoát] Quản trị Thành viên Danh mục Tin tức Sản phẩm Thư viện Thư viện video Giỏ hàng 0 Trang chủ Quản trị menu chính Thêm mới - cập nhật 2 phương pháp truy vấn -----Chức năng truy vấn Trang nội dung 2-phuong-phap-truy-van Ảnh đại diện khi chia sẻ nhóm lên facebook (Kích thước ảnh: Rộng: 500px X Cao: (Tùy ý) Hoặc 500px)

Phương pháp truy vấn bằng hộp thoại sử dụng chinh ô Excel làm hộp tham số truy vấn


 Phương pháp truy vấn bằng hàm số cung cấp hàm QUERY (chỉ có sau khi cài phần mềm) và hoạt động như hàm Excel thông thường.

Đặc điểm của hàm Excel là tự động chạy khi bất kỳ một biến số nào của hàm thay đổi nên hàm có thêm đối số Run (TRUE hoặc FALSE). Nếu giá trị FALSE sẽ không tự chạy cập nhật.

Chức năng truy vấn bằng hộp thoại có tính năng có nhiều ưu điểm hơn do có tính năng truy vấn nối kết hợp

Cùng trang Menu trên 2 (Nhập số tự nhiên : 1,2,3...) © 20018 - 2021 All rights reserved