TÍNH NĂNG NỔI BẬT ▶

Excel là một trong những công cụ phổ biến nhất được sử dụng trong lĩnh vực quản trị tài chính. Tuy nhiên, Excel cũng có những hạn chế trong việc xử lý và truy vấn dữ liệu phức tạp. Hầu hết các bộ phận tài chính đang sử dụng Excel như là công cụ chính để xử lý dữ liệu vì phổ thông và linh hoạt,

Hầu hết trong chúng ta làm việc với Excel vì khả năng tính toán của các hàm số mà chưa biết đến phương thức xử lý dữ liệu bằng SQL. Cách sử dụng trong phạm vi như vậy dù là người thành thạo cũng bị giới hạn.

SQL (Structure Query Language – ngôn ngữ có tính chất truy vấn) là loại ngôn ngữ dùng để tương tác với dữ liệu, cho phép người dùng lấy dữ liệu ra nhanh chóng từ một cơ sở dữ liệu (có thể là một bảng tính Excel, hoặc CSDL của các phần mềm kế toán, nhân sự, ngân hàng,..) từ đó phục vụ cho nhu cầu phân tích (lập các loại báo cáo) theo mục đích của người sử dụng.

SQL là ngôn ngữ đơn giản, và thông dụng với giới phần mềm nhưng lại rất xa lạ với hầu hết những người làm văn phòng, nguyên nhân do Excel không được trang bị tính năng này cho mục đích ứng dụng.

Chúng tôi sáng tạo và phát triển phần mềm giải pháp MINI.MIS ứng dụng hiệu quả trong quản trị tài chính và kế toán quản trị. Vượt qua giới hạn của Excel truyền thống.để tự động liên kết, xử lý, tổng hợp dữ liệu và trình bày báo cáo.

  • Giá trị và sức mạnh của ngôn ngữ SQL trên bảng tính Excel là vô cùng to lớn. Tuy Excel vẫn cho phép khai thác các câu lệnh trong SQL, nhưng khá khó sử dụng hoặc để có thể khai thác được ngôn ngữ SQL này đòi hỏi người sử dụng phải nắm được kỹ thuật lập trình. Nhưng hầu hết những người làm nghiệp vụ đều không hề biết về lập trình. Nếu đánh đổi bằng việc phải học để tự thực hiện các công việc hiện tại người sử dụng sẽ phải đánh đổi bằng rất nhiều chi phí thời gian, công sức và nếu có học được kỹ thuật lập trình thì việc việc lập các báo cáo cũng khá phức tạp, chỉnh sửa mỗi báo cáo sẽ chiếm rất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót.
     
  • Thực sự, SQL rất đơn giản. Bạn chỉ cần 2 ngày để học và thực hành những mệnh đề SQL quan trọng nhất và tính năng truy vấn đặc biệt của MINI MIS, bạn sẽ khai thác được các giá trị và sức mạnh của SEQUENCE kết hợp với bảng tính Excel.
     
  • Phần mềm MINI.MIS hoạt động trong Excel cung cấp chức năng xử lý dữ liệu bằng SQL, nhiều hàm số mở rộng cung cấp giải pháp tổng hợp xử lý báo cáo đơn giản và chính xác hơn.

Giải pháp
MINI.MIS là ứng dụng nhúng trong Excel, kết hợp tính linh hoạt của Excel và khả năng xử lý dữ liệu quan hệ, để tự động hóa và đơn giản hóa công việc xử lý dữ liệu Excel

Thân thiện
Xây dựng chương trình ngay trong Excel. Tiếp tục sử dụng các mô hình và bảng tính tài chính Excel của riêng bạn trong khi tự động hóa các quy trình lặp đi lặp lại với MINI.MIS.

Giảm bớt công việc thủ công để nâng cao hiệu quả
Dành thời gian cho kiểm soát và phân tích, cắt giảm đáng kể công việc tổng hợp dữ liệu thủ công bận rộn, giảm khả năng xảy ra lỗi do con người.

MINI.MIS chú trọng vào xử lý các dữ liệu mô hình kế hoạch tài chính– ngân sách, loại dữ liệu linh hoạt mà PowerQuery không xử lý được.