Mở file nguồn từ b.cáo

MINIMIS cho phép người dùng mở trực tiếp file nguồn dữ liệu từ báo cáo tổng hợp.

Tính năng này cho phép người dùng thực hiện công việc của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn bao giờ hết. Thay vì phải mở từng file nguồn dữ liệu một cách độc lập, người dùng chỉ cần nhấp chuột để truy cập trực tiếp từ báo cáo tổng hợp đến các file nguồn dữ liệu tương ứng. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả làm việc của người dùng.

Bên cạnh đó, tính năng này cũng giúp người dùng tránh được các lỗi phát sinh trong quá trình sao chép, dán hoặc nhập liệu từ các file nguồn dữ liệu khác nhau. Với tính năng mở trực tiếp file nguồn dữ liệu từ báo cáo tổng hợp, người dùng có thể chắc chắn rằng các dữ liệu được sử dụng là chính xác và không bị lẫn lộn.