Tích hợp trong Excel

Việc kết hợp chương trình truy vấn dữ liệu được nhúng trong Excel cùng các hàm số Excel đem lại nhiều lợi ích cho người dùng. Đầu tiên, nó giúp người dùng truy vấn dữ liệu một cách dễ dàng, tiện lợi và nhanh chóng mà không cần phải sử dụng các công cụ phức tạp khác. Một trong những lợi ích của chương trình này là khả năng kết hợp các hàm số Excel trong kết quả truy vấn SQL. Việc này giúp cho người dùng có thể xử lý và tính toán dữ liệu một cách linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của từng bài toán. Ví dụ, người dùng có thể sử dụng các hàm số Excel để LOOKUP, tính tổng, trung bình, min, max của một tập dữ liệu đã được truy vấn bằng SQL. Một điểm đáng chú ý khác của chương trình truy vấn dữ liệu được nhúng trong Excel là tính hệ thống của SQL. Với khả năng truy vấn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, chương trình giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và lấy dữ liệu một cách nhanh chóng. Ngoài ra, việc sử dụng SQL cũng giúp người dùng có thể lọc dữ liệu theo các tiêu chí nhất định, từ đó giúp người dùng nhanh chóng tìm ra thông tin cần thiết một cách chính xác.

Một trong những tính năng đặc biệt của Excel là khả năng sử dụng ô tính làm các ô điều khiển tham số cho kết quả truy vấn SQL được nhúng trong Excel. Điều này mang lại nhiều lợi ích cho người dùng, bao gồm: Linh hoạt: Sử dụng ô tính Excel làm các ô điều khiển tham số cho kết quả truy vấn SQL nhúng trong Excel mang lại tính linh hoạt cao cho người dùng. Người dùng có thể dễ dàng thay đổi giá trị của các ô điều khiển tham số để thực hiện các truy vấn khác nhau và xem kết quả truy vấn một cách nhanh chóng. Tiết kiệm thời gian: Khi sử dụng ô tính Excel làm các ô điều khiển tham số cho kết quả truy vấn SQL, người dùng không cần phải thực hiện lại các bước truy vấn từ đầu khi muốn thay đổi giá trị của các tham số. Thay vào đó, người dùng có thể chỉ cần thay đổi giá trị của ô tính để xem kết quả truy vấn mới. Dễ sử dụng: Không cần phải có kiến thức chuyên sâu về SQL, người dùng vẫn có thể sử dụng các ô tính Excel làm các ô điều khiển tham số cho kết quả truy vấn SQL nhúng trong Excel một cách dễ dàng. Việc này giúp tăng tính đồng nhất của dữ liệu và giảm thiểu lỗi nhập sai từ phía người dùng. Tính tương tác cao: Sử dụng ô tính Excel làm các ô điều khiển tham số cho kết quả truy vấn SQL cũng cho phép người dùng tương tác với dữ liệu một cách dễ dàng.