BCTC HỢP NHẤT

Giới thiệu chương trình tổng hợp và lập báo cáo tài chính hợp nhất Beefast🐝𝓒𝓕𝓢

TỔNG HỢP BCTC HỢP NHẤT SẼ NHANH, NHẸ & NHÀN HƠN !Giới thiệu

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT SẼ NHẸ ~ NHANH & NHÀN HƠN !

Chắc hẳn nếu bạn là người quan tâm tới báo cáo tài chính hợp nhất đều biết rằng cho tới nay dù phần mềm kế toán thì rất nhiều nhưng phần mềm hỗ trợ lập báo cáo tài chính hợp nhất thì hầu như không có.

Với sự phát triển mạnh mẽ của các tập đoàn, công ty liên kết, việc lập báo cáo tài chính hợp nhất trở nên ngày càng phức tạp và tốn thời gian. Việc lập báo cáo thủ công mất nhiều công sức, thời gian, nhiều rủi ro sai sót và hiệu quả thấp.

Một số công ty phần mềm kế toán cũng đưa ra phần mềm hợp nhất nhưng chỉ dừng ở mức độ cộng ngang báo cáo và không linh hoạt do thiết kế theo tư duy của phần mềm kế toán. Do đó Excel vẫn được sử dụng phổ biến, nhưng các phương pháp Excel truyền thống thì có rất nhiều hạn chế.​

Chúng tôi giới thiệu sản phẩm chương trình lập báo cáo tài chính hợp nhất Beefast🐝𝓒𝓕𝓢:

  • Là giải pháp phần mềm lập và tổng hợp báo cáo tài chính hợp nhất, giúp chuẩn hóa và tự động hóa công tác lập báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất. Việc hợp nhất không chỉ bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ mà bao gồm cả thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.
  • Được phát triển trên nền tảng giải pháp truy vấn dữ liệu MINI.MIS (www.minimis.vn), kết hợp kiến thức và trải nghiệm chuyên môn về kế toán tập đoàn. Đến nay phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính hợp nhất Beefast🐝𝓒𝓕𝓢 đã hoàn chỉnh và đang được áp dụng thực tế tại một số tập đoàn.

Đặc điểm

Phần mềm nhúng trong Excel: Beefast🐝𝓒𝓕𝓢 là chương trình phần mềm hoạt động trong Excel, kết hợp tính hệ thống của chương trình truy vấn xử lý dữ liệu tự động với tính linh hoạt và thân thiện vốn có của chương trình Excel.

Không phụ thuộc vào phần mềm kế toán: Beefast🐝𝓒𝓕𝓢 là thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính từ các báo cáo tài chính riêng các công ty được lập theo mẫu của chương trình nên không phụ thuộc vào chương trình kế toán. Điều này phù hợp với đa số tập đoàn ở Việt Nam là tập đoàn đa ngành sử dụng nhiều phần mềm kế toán khác nhau.

Hỗ trợ đa tập đoàn: Thực hiện tổng hợp đồng thời nhiều báo cáo tài chính hợp nhất với tập đoàn nhiều tầng (có sub-holding), loại bỏ việc xử lý chồng chéo, không đồng nhất

Lên báo cáo và thuyết minh: Tự động lên báo cáo tài chính hợp nhất theo từng tập đoàn.In đầy đủ, gồm cả thuyết minh.


Lợi ích

Tiết kiệm thời gian: Tự động hóa quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất, giúp tiết kiệm thời gian đáng kể.

Chính xác: Giảm thiểu sai sót, đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính hợp nhất do mọi số liệu đều được xử lý từ gốc và tổng hợp tự động.

Hiệu quả: Làm chủ số liệu, nâng cao hiệu quả công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất, giúp ra quyết định kịp thời.

Chuẩn hóa: Chuẩn hóa quy trình lập báo cáo tài chính hợp nhất, đảm bảo tính nhất quán.


Thiết kế chương trình


Quy trình triển khai


Tải tài liệu


Hội thảo lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất được tổ chức tại Học viện TACA, xem TẠI ĐÂY